LC KRAKÓW BONA SFORZA

Klub rozpoczął swoją działalność 29 maja 2004 r. Od początku powstania wspiera Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Krakowie-Nowej Hucie poprzez opiekę prawną, medyczną, rzeczową, finansową i organizacyjną. Do osiągnięć klubu należy m.in.: pozyskanie od Urzędu Miasta budynku na działalność w/w Stowarzyszenia, wyremontowanie go, wyposażenie i oddanie do użytku do prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ...
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Violetta Płonka